Ansprechpartner

Dr. Markus Lemmens, Geschäftsführender Gesellschafter CV
0228-421 37 14, lemmens(at)lemmens.de

Ralf Bohlsen, Leiter Büro Bonn
0228-421 37 23, bohlsen(at)lemmens.de

K. Rüdiger Durth, Redaktion Berliner Büro
030-206 253 82, redaktion(at)lemmens-online.net

Bruni Köppen, Redakteurin (Interimsmanagement)
0228-421 37 11, koeppen(at)lemmens.de

Anna Mathyl, Redaktion Bonner Büro
0228-421 37 20, mathyl(at)lemmens.de

Erik Paschen, Redaktion Berliner Büro
030-206 253 84, redaktion(at)lemmens-online.net

Ute Raasch, Datenbankadministration, Buchbestellungen
und Zeitschriftabonnement

0228-421 37 10, info(at)lemmens.de

Manfred Ronzheimer, Chefredakteur lemmens online
030-20 62 53 84, redaktion(at)lemmens-online.net